planlegges Nå

 

NÆRING

 

Et fremtidrettet næringsliv krever effektive bygg med godt design og gode løsninger. Derfor planlegger vi nå for å utvide kapasiteten  på Framnæs Nord med fire nye kontorbygg. Byggene vil kunne få et samlet areal på ca 7 500 m2 og gi rom for mellom ca 300 - 400 kontorarbeidsplasser.

 

Fire nye kontorbygg, fra to til fire etasjer, er under planlegging:

Se- bygget: 2000 m2

Det- bygget: 620 m2

K1: 3240 m2

K2: 1600 m2

 

BOLIG

 

"Langestrand Vest"-prosjektet vil snart bli lagt ut i markedet. Prosjektet er organisert som borettslag og består av tre bygg med tilsammen 32 leiligheter. Leilighetenes størrelse vil variere fra 85 til 146 m2 BRA.

 

 Reguleringsarbeidet for "Langestrand" starter opp i 2019. Vi planlegger for mellom 80 og 100 leiligheter.

 

FERGE

 

Den etterspurte Framnæs-fergen, for fart mellom Thor Dahl- bygget i sentrum og Framnæs, er under utredning.

Målet er å etablere en liten, miljøvennlig ferge for fotgjengere og syklister. Vi håper å kunne presentere et forslag til løsning i løpet av ett års tid.

 

 

SALT SJØ OG BLÅ UTSIKT GIR ARBEIDSGLEDE OG GODE PRESTASJONER!

 

På Framnæs kan du lett ta et sjøbad i lunchen, holde strategimøter i kajakk eller rett og slett klarne hjernen og finne konsentrasjonen i en sval sjøbris på kaikanten.

 

 

Ranvikstranda 2, 3212 Sandefjord

Postboks 2010, 3202 Sandefjord

 

Tlf. 33 48 39 00

 

E-post: post@thordahl.no

 

www.thordahl.no