DITT INNSPILL

 

Vi vil gjerne høre din mening om utviklingen av Framnæs og hvilke muligheter du ser for området

 

 

Vi er like interessert i de "ville idéene" som de mer "saklige"! Sett deg inn i planene, ta en tur til Framnæs og opplev dette storslagne området i all sin prakt og send oss ditt innspil pr e-post.

 

 

 

 

 

Framnæs  har alle muligheter for utvikling som en by som Sandefjord ønsker og trenger.

Områdets størrelse og beliggenhet byr på svært mange muligheter.

 

Det gamle verftsmiljøet i nord, der opprinnelige bygg er rehablitert og nye næringsbygg er oppført i harmoni med disse, danner grunnlaget for den videre utviklingen av Framnæs-området.

Boligprosjektene er så langt oppført i nær tilknytning til utsiktsområdet "Framnæskollen" og de neste boligprosjektene vil bli etablert i forbindelse med Langestrandsveien og Langestrand.

 

Kaiene på Framnæs er viktige for Sandefjords skipsfart, både nå og i fremtiden, og skal i noen grad opprettholdes som skipskaier.

 

Målet for det store, flate området, mellom områdene som er beskrevet over, er å etablere en kombinasjon av kontorbasert næring, bolig og fritid. Dette området omfatter et areal på ca 80 mål og mulighetene er mange.

 

Vi ser fram til å høre fra deg!

 

.

Ranvikstranda 2, 3212 Sandefjord

Postboks 2010, 3202 Sandefjord

 

Tlf. 33 48 39 00

 

E-post: post@thordahl.no

 

www.thordahl.no