Før og Nå

Helt siden Christen Christensen i 1892 slo sammen sine skipsverft i Sandefjords indre havn til «Framnæs Mek. Værksted» og verftet i 1898 ble aksjeselskap; for å finansiere overgangen fra tre til stål og fra seil til motor, har Framnæs vært arnested for utvikling, nytenkning og nyvinninger.

 

I de gamle, renoverte verftsbygningene og i nye næringsbygg, holder flere spennende bedrifter til. Her er det godt naboskap mellom Skagerak-skolene, Sandefjords eldste og kuleste treningssenter, Magasinet Café med selskapslokaler, kreative miljøer, kredittadministrasjon, service og reparasjon for yrkes- og fritidsbåtflåten, båtløft og båtopplag, , Fjordfolk mikrobryggeri, nydelige seilbåter, skip i daglig drift og mye mer.

 

Over 100 lekre boliger er utviklet, bygget og overtatt av fornøyde boligeiere og flere nye bolig- og næringsprosjekter er under planlegging. Nå har flere mennesker sitt daglige virke på Framnæs enn det var verftsansatte i verftets storhetstid.

Men det stopper ikke med dette!

På disse sidene finner du mer informasjon om Framnæs-områdets mange muligheter.

Framnæs, med sitt karakteristiske landskap formet av natur og verftsvirksomhet, ligger på Vesterøya i Sandefjord med vidt utsyn mot syd, vest og nord; til sjøen, havnen og byen med åsene omkring.

 

Med gangavstand til dagligvarebutikker, barnehage, barneskole, eldresenter, ­idrettsplass, båthavn og Sandefjord sentrum er Framnæs et attraktivt bolig- og næringsområde.

 

Ny gang– og sykkelvei langs Framnesveien er etablert og denne knytter Framnæs til gang– og sykkelveinettet på Vesterøya og Sandefjord for øvrig. Vesterøya spesielt og  Sandefjord generelt, har en rekke populære tur– og utfartsområder.

 

I nesten 100 år var A/S Framnæs Mek. ­Værksted en av hjørnesteinsbedriftene i ­Sandefjord. Her bygde de skuter som utforsket polar-områdene. Her bygde de skoleskipet Christian Radich. Her bygde de hvalflåten som igjen bygde Sandefjord.

Her bygde de Nordens største flytedokker og kraner og her bygde de den første norske boreplattformen. I generasjoner, helt fram til 1987, var ­Framnæs Mek. Værksted arbeidsplassen for flere tusen mennesker. I dag er det vanskelig å forestille seg hva Sandefjord hadde vært uten denne stolte byggetradisjonen.

 

Den flotte beliggenheten så de nok også den gangen; morgensola som steg opp over Framnæskollen, kveldssola som speilet seg i vannet da de gikk hjem igjen om kvelden.

 

Nå er det ny soloppgang på ­Framnæs. Nye kraner tar nye løft. De naturlige omgivelsene er like flotte som da polarskuta «Jason» ble sjøsatt her i 1881.

 

Men nå bygges det for å arbeide og bo på det vi i all beskjedenhet kaller byens beste tomt!

Om Framnæs

 

Sjø, sol, lys og luft

 

•  Nå bygger vi for deg!  •

ETTERMIDDAGSSoLEN LIGGER LENGE OVER FRAMNÆS!

 

Et godt sted å arbeid og et godt sted å bo.

Framnæs ligger ved Sandefjords indre havnebasseng, med utsikt mot byen og fjorden.

Framnæs-området omfatter ialt 160 dekar og har en sjøfront på ca 1,6 kilomter.

 

Framnæs er et multifunksjonelt område for næring, bolig og fritid.

Utviklingen fortsetter og baseres på områdets stolte historie og tradisjon for nytenkning, vidsyn og framtidstro.

 

Ranvikstranda 2, 3212 Sandefjord

Postboks 2010, 3202 Sandefjord

 

Tlf. 33 48 39 00

 

E-post: post@thordahl.no

 

www.thordahl.no

A/S Thor Dahl er Sandefjords ledende eiendomsselskap.

 

A/S Thor Dahl ble etablert i 1887 og ekspanderte med skipshandel, rederivirksomhet, verftsdrift, fangst og foredling som hovednæringer.

 

Selskapet har spilt en viktig rolle i Sandefjords og Vestfolds utvikling og historien kjennetegnes av vidsyn, nytenkning og fremgang.

 

Nå eier og forvalter A/S Thor Dahl Sandefjords mest attraktive eiendommer og utvikler miljøer som kombinerer næring, bolig og fritid.

 

A/S Thor Dahl eier, forvalter og leier ut ca 65 000 m2 næringslokaler i Sandefjord og har også utviklet og etablert flere attraktive, sjønære boligprosjekter i ved Sandefjordsfjorden de siste årene.

 

Selskapet har et meget stort potensial for videre utbygging av bolig- og næringsprosjekter på egne tomter rundt Sandefjordsfjorden.

 

Thorøya – Ranvik Brygge – Ranvik – Sentrum – Brygga – Huvik Brygge – Framnæs – Rødsåsen

A/S Thor Dahl er Sandefjords ledende eiendomsselskap.

 

A/S Thor Dahl ble etablert i 1887 og ekspanderte med skipshandel, rederivirksomhet, verftsdrift, fangst og foredling som hovednæringer.

 

Selskapet har spilt en viktig rolle i Sandefjords  og Vestfolds utvikling og historien kjennetegnes av vidsyn, nytenkning og fremgang.

 

Nå eier og forvalter A/S Thor Dahl Sandefjords mest attraktive eiendommer og utvikler miljøer som kombinerer næring, bolig og fritid.

 

A/S Thor Dahl eier, forvalter og leier ut ca 65 000 m2 næringslokaler i Sandefjord og har også utviklet og etablert flere attraktive, sjønære boligprosjekter i ved Sandefjordsfjorden de siste årene.

 

Selskapet har et meget stort potensial for videre utbygging av bolig- og næringsprosjekter på egne tomter rundt Sandefjordsfjorden.